AskAdmin – Công cụ chặn truy cập phần mềm

Bạn đang tìm cách chặn truy cập vào thư mục, chặn truy cập phần mềm trên máy tính? AskAdmin sẽ giúp bạn làm điều đó đơn giản nhất. Không chỉ chặn truy cập tập tin, thư mục, phần mềm, mà AskAdmin có thể chặn hầu hết mọi tài nguyên trên máy tính của bạn bao gồm cả Microsoft Store, Microsoft Edge, Google Chome, Skype, CMD, Regedit. AskAdmin là một ứng dụng lý tưởng cho việc kiểm soát máy tính ở doanh nghiệp và những người có trẻ em 🙂

AskAdmin hỗ trợ các thao tác rất đơn giản trong quá trình sử dụng, để chặn những thứ bạn muốn, bạn chỉ cần kéo thả file, phần mềm, thư mục đó vào trong AskAdmin, bạn cũng có thể kéo nhiều file cùng lúc

ask admin drag and drop AskAdmin - Công cụ chặn truy cập phần mềm

Khi bạn mở phần mềm, file có trong danh sách chặn và đã được kích hoạt, sẽ hiển thị lên cảnh báo

locked by AskAdmin

Để bỏ chặn phần mềm, tập tin bạn muốn, bạn chỉ cần bỏ tick chọn ở mục đó trong danh sách chặn

AskAdmin untick = unblock

Lưu ý: Nếu như khi bỏ chặn xong mà vẫn không truy cập được thứ bạn muốn, bạn sẽ cần restart Explore, bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấn vào Options trên menu, chọn “Restart Windows Explore”

Các mục tuỳ chọn khác như chặn ứng dụng UWP, Microsoft Store, Registry, Task Manager,… bạn có thể vào mục Extras trên menu để chọn nhé

DOWNLOAD ASKADMIN