Fix lỗi xác thực SSH chậm

Hôm nay mình kết nối các server gặp tình trạng xác thực ssh chậm, có khi timeout luôn, và sau vài phút mò trên google thì mình đã tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục và xin chia sẻ tới các bạn.

ssh header Fix lỗi xác thực SSH chậm
ssh slow

Nguyên nhân của việc xác thực ssh chậm thường là do DNS, bạn có thể tắt tính năng sử dụng DNS khi truy cập ssh bằng cách sửa tập tin sshd_config set GSSAPIAuthentication noUseDNS no

sed -i 's/GSSAPIAuthentication yes/GSSAPIAuthentication no/g' /etc/ssh/sshd_config
sed -i 's/#UseDNS yes/UseDNS no/g' /etc/ssh/sshd_config

Sau khi sửa xong bạn sẽ cần khởi động lại sshd để cho nhận cấu hình mới:

systemctl restart sshd

Xong, bạn có thể thử kết nối ssh lại xem nhé, nếu có vấn đề gì bạn có thể comment mình sẽ hỗ trợ.


Từ khoá: centos, ssh, ubuntu