Nâng cấp Blackberry Key2 China lên quốc tế

Những lưu ý trước khi thực hiện:

  • Sau khi nạp file sẽ cần factory reset mới có thể hoạt động ổn định, vì vậy hãy backup dữ liệu của bạn trước
  • Cập nhập phần mềm lên bản mới nhất trước khi chạy vì sau khi chạy sẽ mất cập nhập OTA
  • Không rút cáp kết nối giữa chừng đề phòng lỗi rom

DOWNLOAD FILE CÀI ĐẶT

Bước 1: Mở file K2CN to Global.exe lên

Bước 2: Nhập mật khẩu “hn03

Đợi đến màn hình này thì làm bước tiếp theo

image Nâng cấp Blackberry Key2 China lên quốc tế

Bước 3 : Đưa điện thoại vào chế độ fastboot bằng cách tắt nguồn điện thoại, sau đó nhấn giữ nút nguồn giảm âm lượng. Dùng phím tăng giảm âm lượng để di chuyển xuống mục 3 – Reboot into fastboot, sau đó nhấn phím nguồn để chọn và kết nối cáp USB vào máy tính để chạy, sau khi chạy xong điện thoại sẽ tự động khởi động lại.

image 1 Nâng cấp Blackberry Key2 China lên quốc tế

Bước 4: Đợi điện thoại khởi động lên, tiến hành Factory reset (Khôi phục cài đặt gốc) rồi tiến hành active vào là đã thành máy quốc tế.

Nguồn: HN03 BlackBerry