Xem password mRemoteNG

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn xem password của server đã lưu trên mRemoteNG.

Đầu tiên, bạn vào menu Tools -> External Tools. Ở tab External Tool bạn thực hiện tiếp như hướng dẫn

image Xem password mRemoteNG

Tiếp theo, bạn chọn New và điền thông tin như bên dưới là xong.

image 4 Xem password mRemoteNG

Để thực hiện view password của server trên mRemoteNG, bạn phải chuột vào server, chọn External Tools -> View password. Một cửa sổ sẽ bật ra hiện thị password đã lưu của server bạn vừa chọn.

image 5 Xem password mRemoteNG